Nationale oester partij logo

Waterkwaliteit Kanaal Gent Terneuzen grensoverschrijdend aangepakt

Verschillende instanties aan beide zijden van de grens bekijken samen hoe waterpeil en waterkwaliteit in het Kanaal van Gent naar Terneuzen geoptimaliseerd kunnen worden.

Voor verschillende bedrijven langs het kanaal is de kwaliteit van het water van essentieel belang. “Vandaag de dag speelt de verzilting een rol”, zegt ceo Dirk Van der Stede van Vlakwa, het Vlaamse Kenniscentrum Water. “Wanneer er vanuit de Schelde te veel zout water het kanaal instroomt, dan zijn verschillende gebruikers daar niet gelukkig mee.”

Omdat het kanaal aan beide kanten van de grens loopt, lijkt een grensoverschrijdende aanpak de meest logische. Aan Nederlandse kant zijn Rijkswaterstaat en het waterschap bij het project betrokken. Maart volgend jaar willen de diensten een plan van aanpak voorleggen aan de Europese Unie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *