Nationale oester partij logo

Thema

Tijdens het symposium wordt over onderwerpen gesproken die hoog op de agenda staan in het Deltagebied. Dit kunnen economische onderwerpen zijn, maar ook sociaal culturele of cultureel maatschappelijke onderwerpen.