Nationale oester partij logo

Thema

Tijdens het symposium wordt over onderwerpen gesproken die hoog op de agenda staan in het Deltagebied. Dit jaar is dat de kracht van de economische regio. De regio Zeeland/West-Branbant/Vlaanderen is ook een economische regio. Deze concurreert met andere regio’s in Europa. Wat geeft economische kracht aan deze regio en hoe gaan ondernemers om met de grens tussen België en Nederland die dwars door deze regio loopt?

Aan de hand van diverse invalshoeken, met hulp van ondernemers, bestuurders, economen en andere stakeholders worden stellingen bediscussieerd die ingeleid worden door videos.