Nationale oester partij logo

“Ons verkeer moet naar nul-emissies”

En dat kan ook nu nieuwe technologie steeds goedkoper wordt. Ook moeten we overschakelen op groengas. Dat levert allemaal nieuwe banen op, nu al 15.000 per jaar” Aldus Jan Vos, speler nummer 2 in de ring.

Maak kennis met Jan Vos
Vos was van 20 september 2012 tot 22 maart 2017 lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid.
Als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (2012-2017) was hij onder meer verantwoordelijk voor Klimaat, Energie, Economische Zaken en Buitenlandse Handel. Vos was een effectief Kamerlid: meer dan 90% van de 227 moties en amendementen die hij indiende gedurende zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer werd aangenomen. Voor zijn lidmaatschap van de Kamer was Vos ondernemer. Hij richtte in 2000 een internetbedrijf op (@Globe) en contracteerde toonaangevende klanten zoals ABNAMRO, Ernst & Young en grote steden zoals Amsterdam en Den Haag. Hij verkocht zijn bedrijf in 2008 aan SDU (Staatsdrukkerij en Uitgeverij). Ook was Vos oprichter van een Private Equity Impact Investeringsfonds in Afrika. Investeerders in het fonds waren onder meer de Wereldbank (IFC), FMO, en Family Offices.

A
Zijn ervaringen met investeren in ontwikkelingslanden bracht Vos in bij de formatie van 2012, hetgeen bijdroeg tot de oprichting van het Dutch Good Growth Fund, een fonds van Euro 750 miljoen (Equity & Loans) dat investeert in arme landen in Afrika en Azië. Vos is zeer betrokken bij de overgang naar een duurzame economie. Onder leiding van zijn fractievoorzitter Diederik Samsom werd gedurende zijn periode in de Tweede Kamer 11 miljard Euro geïnvesteerd in duurzame energie. Nederland bouwt nu het grootste offshore windmolenpark ter wereld en 5 van de 10 Nederlandse kolencentrales werden gedurende zijn ambtstermijn gesloten. De Tweede Kamer steunde ook de progressieve moties van Vos om de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor uit te faseren ten gunste van nul-emissie auto’s.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *