Nationale oester partij logo

Nieuws

Tommelein: “geen kernenergie”

“Kernenergie past voor mij niet in de energiemix van de toekomst. De toekomst is hernieuwbaar”, dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) in een reactie op het pleidooi van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) om ook na 2025 enkele kernreactoren open te houden. Tommelein zegt er wel bij dat hij “gecharmeerd is door de keuze van de Zwitsers om enkele kerncentrales langer open te houden zolang ze veilig zijn”. “We moeten er immers voor zorgen dat tijdens de omslag naar hernieuwbare energie onze bevoorrading verzekerd is”, aldus Tommelein.

Het VBO pleit er woensdag (30 augustus 2017) in enkele kranten voor om kernenergie ook na 2025 mee op te nemen in de energiemix. De werkgeversorganisatie dringt aan op meer realisme over de timing voor de sluiting van de kerncentrales. Die sluiting is voorzien in 2025. Maar dat lukt volgens het VBO niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs.

Vlaams energieminister Bart Tommelein reageert genuanceerd op de oproep van de werkgevers. Zo vindt de Open Vld’er dat kerncentrales waar de veiligheid moeilijk te garanderen is gerust vroeger mogen sluiten. Hij meent ook dat kernenergie eigenlijk geen plaats heeft in de energiemix van de toekomst. “De toekomst is hernieuwbaar”, klinkt het.

Tegelijk heeft Tommelein wel oren naar de bekommernis rond bevoorradingszekerheid. Daarom is hij naar eigen zeggen “gecharmeerd door de keuze van de Zwitsers om enkele kerncentrales langer op te houden zolang ze veilig zijn”. Volgens Tommelein moet er eind dit jaar een interfederaal energiepact op tafel liggen. Bedoeling is alvast om allerlei partners, gaande van bedrijven tot milieuverenigingen en ook burgers, bij de besluitvorming te betrekken. De Open Vld’er kaatst voor een stuk ook de bal terug naar het VBO. “Ik wacht met veel ongeduld op de voorstellen en actieplannen van de bedrijven om mee de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Want er zijn nog héél veel bedrijven in Vlaanderen die op dat vlak ernstige inspanningen kunnen doen.”

 

Anton van Beek – Dow Chemical – gaat voor de laatste ronde

Anton van Beek is de 4de kandidaat die de uitdaging aangaat op 14 september a.s. om te strijden voor de Circulaire Economie.

Anton is  President voor Dow in de Benelux (tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux B.V.). Van Beek heeft een brede commerciële achtergrond en ruime ervaring in het management van verschillende business divisies. In 2009 kwam hij bij Dow in dienst door de fusie met Rohm en Haas, waar hij als general manager verantwoordelijk was voor Primary Materials. Voor Rohm en Haas werkte Van Beek negen jaar bij BASF in verschillende marketing en sales management functies.

Van Beek behaalde een bachelor chemie aan de technische hogeschool in Arnhem, een master management en marketing aan de UvA en hij volgde een executive programma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Jasper Vis – de 3de kandidaat in de Ring

Jasper Vis is directeur van DONG Energy Nederland sinds 2016. Vis was van 2012 tot 2016 manager regulatory affairs bij DONG in Nederland. Hij is al bijna twintig jaar actief in de energiesector. Vis werkte achtereenvolgens bij Universiteit Utrecht, het Ministerie van VROM, de Stichting Natuur en Milieu, Ecofys en TAQA Energy. Hij studeerde Science & Technology aan de Universiteit Utrecht. Hij maakt sinds 2014 deel uit van het algemeen bestuur van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA).

“Ons verkeer moet naar nul-emissies”

En dat kan ook nu nieuwe technologie steeds goedkoper wordt. Ook moeten we overschakelen op groengas. Dat levert allemaal nieuwe banen op, nu al 15.000 per jaar” Aldus Jan Vos, speler nummer 2 in de ring.

Maak kennis met Jan Vos
Vos was van 20 september 2012 tot 22 maart 2017 lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid.
Als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (2012-2017) was hij onder meer verantwoordelijk voor Klimaat, Energie, Economische Zaken en Buitenlandse Handel. Vos was een effectief Kamerlid: meer dan 90% van de 227 moties en amendementen die hij indiende gedurende zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer werd aangenomen. Voor zijn lidmaatschap van de Kamer was Vos ondernemer. Hij richtte in 2000 een internetbedrijf op (@Globe) en contracteerde toonaangevende klanten zoals ABNAMRO, Ernst & Young en grote steden zoals Amsterdam en Den Haag. Hij verkocht zijn bedrijf in 2008 aan SDU (Staatsdrukkerij en Uitgeverij). Ook was Vos oprichter van een Private Equity Impact Investeringsfonds in Afrika. Investeerders in het fonds waren onder meer de Wereldbank (IFC), FMO, en Family Offices.

A
Zijn ervaringen met investeren in ontwikkelingslanden bracht Vos in bij de formatie van 2012, hetgeen bijdroeg tot de oprichting van het Dutch Good Growth Fund, een fonds van Euro 750 miljoen (Equity & Loans) dat investeert in arme landen in Afrika en Azië. Vos is zeer betrokken bij de overgang naar een duurzame economie. Onder leiding van zijn fractievoorzitter Diederik Samsom werd gedurende zijn periode in de Tweede Kamer 11 miljard Euro geïnvesteerd in duurzame energie. Nederland bouwt nu het grootste offshore windmolenpark ter wereld en 5 van de 10 Nederlandse kolencentrales werden gedurende zijn ambtstermijn gesloten. De Tweede Kamer steunde ook de progressieve moties van Vos om de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor uit te faseren ten gunste van nul-emissie auto’s.

 

Gijsbrecht Gunter een van de spelers in de ring …!

Hij heeft de handschoen opgepakt en is een van de vier spelers die in gesprek gaat met Jort Kelder over de energie transitie in de Zeeuws/ Vlaamse Delta. Wie is Gijsbrecht?

Gijsbrecht is een geboren en getogen Zeeuw die de regio een warm hart toedraagt en betrokken is bij tal van projectontwikkelingen op het grensvlak van agro-chemie-havens

Hij is lid van het Management van Yara Sluiskil en tevens voorzitter van de Nederlandse uiensector. Vanuit deze hoedanigheid is hij vertegenwoordigd in verschillende besturen en projectgroepen. Ook is hij politiek actief.

Na een studie Medische en Plantkundige Biotechnologie in Leeuwarden behaalde hij zijn Master Plantenziektekunde in Wageningen, waar hij ook minors bedrijfseconomie volgde.

Gijsbrecht werkt graag samen met frisdenkers aan een mooi en krachtig Zeeland.

Maar wat vindt Gijsbrecht van Oesters? Beleef hier alvast een voorproefje:Energietransitie en Oesters …..

 

 

 

 

Jort Kelder begeleidt discussie

‘We gaan de boksring in om over zoiets vredelievends als de circulair economie te debatteren… weescht welkom en knok mee voor een betere wereld.’

 

Zelfverklaarde luis in (en voor) de pels van ondernemend Nederland heeft, wellicht tegen zijn ‘rechtse’ reputatie in, een klein hart dat klopt voor menig Goede (Groene) Zaak. Hij kaart onrecht en misstanden onverbloemd aan, en spaart zichzelf daarbij niet.

Hij is beroemd geworden als de hoofdredacteur van Quote die de vermogens van tout Nederland publiceerde in de inmiddels vermaarde Quote500. Sinds hij Quote na 13,3 jaar verliet, heeft hij naast het oprichten van de ‘site voor de kantoorklerk’ www.925.nl, zich ontwikkeld als televisiepresentator bij de programma’s ParlaBij ons in de PCDragons DenProfiel en Bij ons in de BV (allen KRO).

Afgelopen zes televisieseizoenen had hij veel succes met het door hemzelf bedachte Hoe Heurt Het Eigenlijk (AVRO). Wat zwaardere kost was een serie over de opkomst en huidige neergang van het kapitalisme, Het Snelle Geld (2012 bij de VPRO). Onlangs was hij de helft van het even onverwachte als verfrissende presentatieduo van Ten Strijde, naast Pieter Jan Hagens, én mag hij -zodra daar aanleiding toe is- ad hoc de stemming peilen van Neerlandsch’ hart tot onderbuik in het nieuwe NPO1 debatprogramma De Stelling van Nederland.

Hij is een van de weinige, zo niet de enige presentator, die zo vilein en innemend tegelijk is. Het resultaat is een integere, scherpe, snelle, kritische, eerlijke en buitengewoon aardige host, die bovendien goed geïnformeerd is. Of zoals hij het zelf zegt: geen slappe slijmjurk. Waarvan acte!

Timelapse bouw Dong Windmolenpark

In 2014 werd een nieuw windmolenpark van Dong Energy geopend voor de kust van Groot Brittanie. In een timelapse film is deze bouw van begin tot het eind slechts 2,5 minuten te volgen